Kde se nacházite: Úvodní strana / Kontakt / Technické požadavky

Technické požadavky

1. Dostupnou přípojku el.energie co nejblíže k podiu nebo místu vyhrazenému pro kapelu. Přípojka může být 1 x 220V (fáze jištěna min. 16 A  jističem) . K přípojce el.energie nebudou mít přístup návštěvníci zábavy.

2. Přístup na místo konání akce min. 2 hod. před začátkem vystoupení s možností bezpečného parkování.

3. Minimální velikost pódia je 6 x 4m, přičemž dle dimenze pódia pro bubeníka 3 x 2m. Pro vystoupení konané ve venkovních prostorách požadujeme zastřešené a pevné podium , s přihlédnutím na zajištění zejména zadní a boční stěny proti dešti a větru. Minimální teplota v prostoru jeviště nesmí klesnout pod 15°C.

4. Vyhrazené místo pro bezpečné umístění PA aparatury - tak aby nemohlo dojít k jejímu pádu.

5. Vyhrazené místo pro umělce a dále zajištění občerstvení v průběhu produkce.

6. Zajištění pořadatelské služby - zejména z důvodů zajištění bezpečnosti a ochrany majetku v místě konání akce.

Technické podmínky: 

Pódiovou aparaturu včetně mixážního pultu si vozíme vlastní.
 
Master ouput  2 x  XLR
 
Monitoring:
3 x (min. 2x) monitor box - leads vocals – Master outputs

 
Stage for drums:
min. 3 x 2 m 
Vítáme Vás

#

Vítejte na webových stránkách party skvěle sehraných muzikantů s názvem 80´Factory.

více informací